preloader image

Консалтингове супроводження з питань проектування комплексів з виробництва молока в системі American Dairy Technology

Консалтингове супроводження з питань проектування комплексу (-ів) з виробництва молока в системі технологій та практик ведення молочного бізнесу США, розроблених компанією “American Dairy Technology”.

         Перелік консультаційних послуг у період проектування, будівництва та введення в експлуатацію:

Консультації щодо стратегії ведення бізнесу з виробництва молока;

Фінансове обґрунтування сучасних, технологічно та економічно ефективних підходів (технологій) у веденні бізнесу з виробництва молока;

Консультації щодо вибору технологічного рішення в кожному з всіх виробничих процесів (технологічний ритм, «логістика» тварин, працівників, гноє-видалення, «клімат», «комфорт», доїння, водозабезпечення, електрозабезпечення, вирощування ремонтного молодняку, відтворення, весь ланцюг кормовиробництва, «менеджмент здоров’я…»);

Проведення технологічних розрахунків роботи комплексу;

Підготовка ТЗ для проектної організації;

Консультування проектної організації до моменту запуску (введення в експлуатацію) комплексу;

Консультації щодо вибору ділянки для реалізації проекту та будівництва з урахуванням технології;

Консультації щодо вибору техніки задіяної у виробництві, технологічного обладнання та його монтажу;

Консультації щодо розробки штату працівників та їх функцій;

Консультування та технологічний супровід у виборі та відборі нетелей, консультування з питань проведення карантину та введення тварин у виробничий ритм.

         Усі перелічені роботи проводяться on-line у вигляді відеоконференцій 1 (один) раз на тиждень по 60-90 хвилин кожна відеоконференція (довший час та збільшення частоти відеоконференцій за потреби додатково обумовлюються).

        У випадках, коли виникає необхідність виїзду на підприємство, умови додатково обумовлюються.

        Після запуску проекту співробітництво можна продовжити за новим контрактом щодо нової домовленості.

         Перелік консультаційних послуг після запуску проекту:

Впровадження унікальної системи управління персоналом та дотримання правильності виконання протоколів в процесах розробленою “American Dairy Technology”

ОЦІНКА ЯКОСТІ КОРМІВ І ОПТИМІЗАЦІЯ РАЦІОНІВ:

Менеджмент кормового столу за допомогою “Penn state Particle Separator”

Аналіз перетравного раціону за допомогою “Manure Screener”

Аналіз поточного раціону та його відповідність нормам годівлі NRC та ARC, виявлення резервів та критичних точок у годівлі

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ:

Зоогігієнічна оцінка тваринницької ферми

Оцінка мікроклімату тваринницьких приміщень (оцінка роботи системи природної та примусової вентиляції)

Оцінка природного та штучного освітлення приміщення

Оцінка умов утримання тварин (прив’язне, безприв’язне утримання)

Розробка плану щодо покращення мікроклімату та умов комфорту утримання тварин

Розробка технологічних карт вирощування молодняку

Аналіз приростів молочного поголів’я

Розробка технологічної карти вирощування молодняку

Розробка рецептури гранульованого комбікорму

Навчання персоналу необхідним маніпуляціям під час роботи з молодняком

Впровадження системи вирощування ремонтного молодняку як окремого бізнес-напрямку по типу Американських «хейферних» комплексів розробленою “American Dairy Technology”

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПРОТОКОЛОВ ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА

ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ:

Оцінка рівня захворюваності по стаду

Розробка докладних ефективних протоколів профілактики, діагностики та лікування патологій ВРХ, що зустрічаються у господарстві

Аудит технологічних протоколів, що діють на підприємстві

Вибір схеми синхронізації, впровадження системи виявлення в охоті, системи оцінки BCS, протоколу роботи з новонародженими телятами, госпіталем та коровами, роботи з сухостоєм; протоколи доїльної зали

Впровадження технології виробництва молока екстра гатунку (за американськими стандартами)

Послідовне навчання співробітників усім прийомам у сучасному молочному скотарстві.

“American Dairy Technology” – це Ваша можливість не допустити помилок на етапі проектування та введення в експлуатацію комплексу з виробництва молока!

“American Dairy Technology” – це Ваша гарантія на швидке та ефективне повернення інвестицій!

“American Dairy Technology” – це Ваш кризовий-менеджер у виробництві молока за будь-якої ситуації в країні і світі!

Замовити безкоштовний аудит