preloader image

Способи зменшення викиду метану за допогою правильних раціонів

Друзі! Чи знали ви, що правильний раціон береже те тільки ваших тварин і ваші кошти, але й зменшує шкідливий вплив на екологію? Ми, українці – розвинена європейська нація, тому маємо дивитися в майбутнє та не забувати про довкілля!

Згідно з останньою оцінкою Міжурядової групи експертів зі зміни клімату ООН, метан є другою за значимістю рушійною силою зміни клімату, оскільки він став причиною потепління на 0,5 градуси з 1,1 загальних спричинених діяльністю людини з доіндустріальних часів.

ПГ складаються з вуглекислого газу, метану та закису азоту. Вони дуже відрізняються один від одного. Потенціал глобального потепління метану та оксиду азоту в 28 і 285 разів сильніший, ніж вуглекислий газ. Інша відмінність полягає в тому, скільки часу кожен залишається в атмосфері. Для вуглекислого газу це тисячі років. Навпаки, метан залишається лише близько десяти років, тоді як закис азоту залишається приблизно 100 років.

Хоча внесок у викиди ПГ від тваринництва становить невелику частину загального обсягу, він важливий. Більшість парникових газів, не пов’язаних з тваринами, є у формі вуглекислого газу. Однак тваринництво виробляє в основному метан і деяку кількість закису азоту. Кишковий метан від жуйних тварин сприяє приблизно 6% глобальних викидів парникових газів, спричинених діями людини. Зменшення викидів метану дає найбільшу можливість пом’якшити та, можливо, повернути назад глобальне потепління.

Крім того, метан є втратою енергії для тварини. Зменшення викиду метану дозволяє зберігати більше енергії та краще використовувати її у виробництві м’яса та молока.

Саме тому, спеціалісти-дієтологи American Dairy Technology у своїй роботі застосовують наступні способи зменшення викидів метану:

1. Оптимізація процесу годівлі до рівня кількості залишків корму на кормовому столі нижче 2% знижує інтенсивність метану (кількість метану/продукту) через зменшення потреби в з кормі, необхідного для виробництва певної кількості продукту.

2. Додавання дешевих рослинних жирів до раціону зменшують викиди метану на 5-6%.

3. Заміна соєвого та соняшникового шроту на смажену сою та ріпаковий шрот суттєво зменшує вироблення метану. Такі раціони знижують вміст азоту сечовини в молоці (MUN), а також сечовини та аміаку в сечі.

Всі приведені приклади зміни раціонів чітко балансуються в програмі і в кожному окремому випадку індивідуальні. Звертайтесь до American Dairy Technology за рекомендаціями щодо годівлі вашого стада та бережіть природу!

Замовити безкоштовний аудит